miércoles, 16 de febrero de 2011

Se ha abierto la veda...

Resolución del Comitè de Apelación de la FCF, referente al partido aplazado de A.F.LES-Pardinyes, dice: "Correspon al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva decidir sobre l'existència o no de força major, i les baixes mèdiques presentades justifiquen la decisió adoptada. D'altra banda, encara que aquest Comitè enten el contrari, l'única conseqüència podria ser la celebració del partit en una altra data, sense que aquest Comitè sigui competent per atendre les restants peticions i resol desestimar el recurs interposat per l'entitat Assoc.Fotbol Les".
El CF Pardinyes presento las bajas de 18 jugadores amateurs i de 2 jugadores juveniles, firmadas todas por el mismo médico, independientemente de las 6 bajas por sanción.
¡¡¡¡VIVA EL ESPECTACULO!!!

No hay comentarios: